Premies voor kinderopvang

De winkelbedienden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) genieten premies van het Fonds die tegemoet komen aan de gemaakte kosten voor hun kinderopvang op voorwaarde dat die door ‘Kind & Gezin’ of door ‘ONE’ erkend is. 

De ouders krijgen een tegemoetkoming voor de door ‘Kind & Gezin of ONE’ erkende kinderopvang voor hun kinderen van 0 tot 12 jaar. Die tegemoetkoming vergoedt de effectieve en bewezen kosten met een maximum van €780. Indien de ouders slechts een gedeelte van het jaar ressorteerden onder het Paritair Subcomité voor de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven PC202.01, dan wordt de premie pro rata het aantal kwartalen uitbetaald.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

  1. Enkel de door ‘Kind & Gezin of ONE’ erkende kinderopvang wordt terugbetaald!
  2. De maximum leeftijd van de kinderen bedraagt 12 jaar. De ouder waarvan het kind 12 jaar is geworden in het jaar waarop het fiscaal attest van ‘Kind & Gezin of ONE’ betrekking heeft, geniet voor de laatste keer de premie.
  3. De premie wordt toegekend aan de ouder die de kosten betaalde (= diegene die wordt vermeld op het fiscaal attest ‘Kind & Gezin of ONE’). Als beide ouders ressorteren onder het Paritair Comité en dus Sociaal Fonds N° 202.01, dan kunnen ze ook allebei de premie genieten, maar maximum ten belope van de effectief gemaakte kosten. 

Aanvraagformulier ‘kinderopvang’

Bewijsdocument: (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

  • het fiscaal attest dat ‘Kind & Gezin of ONE’ voor het afgelopen jaar aflevert

Alle voorwaarden vervuld? De aanvraag van de premie kan tot 12 maanden na datum van het fiscaal attest van ‘Kind & Gezin worden of ONE’ aangevraagd. Latere aanvragen worden geweigerd.  

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Online registratieformulier